Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe zaprasza na spotkanie z okazji
30-lecia śmierci śp. Mirosława Dzielskiego - naszego założyciela i pierwszego prezesa, które odbędzie się w sobotę, 12 październik a 2019 roku

Zgodnie z coroczną tradycją Msza Święta w intencji Mirka zostanie odprawiona w Kościele Najświętszego Salwatora (Kraków, ul. Św. Bronisławy, niecałe 200m od pętli tramwajowej na Salwator), 12 października o godz. 9:00, potem udajemy się na pobliski cmentarz.

Dla odbycia spotkania rocznicowego skorzystamy z gościnności wydawnictwa ZNAK, Kraków, ul Tadeusza Kościuszki 37, w pawilonie położonym patrząc od wejścia na prawo od dworku. Poniżej program, który może jeszcze ulec pewnej korekcie. Jest on poświęcony roli jaką odegrał Mirosław Dzielski w różnych środowiskach, poprzez które wiodła jego droga.

Wszystkich uczestników – zaproszonych do wystąpienia, chcących zabrać głos w dyskusji lub tylko uczestniczących prosimy o potwierdzenie udziału mailem na adres katepe@ktp.org.pl

Program spotkania i dyskusji

(w miarę czasu po każdej grupie tematycznej i przed podsumowaniem).

11:00 – 11:30 Kawa i kanapki.

11:30 – 12:00 Rodzina Mirka. Dorobek naukowy śp. Marii Dzielskiej – omówi Ks. Prof. Jan Żelazny. Syn Witold – Tita Dzielskiego droga do wolności – perspektywa 10 latka.

12:00 – 12:15 Mirosław Dzielski - Uniwersytet Jagielloński. Prof. Tomasz Placek.

12:15 – 12:30 Dzielski jako inspirator w niezależnym kółku dyskusyjnym u Kłoczowskiego 1977- 1980 Paweł Kłoczowski.

12:30 – 12:45 Merkuryusz Krakowski i Światowy – miejsce pierwszych publikacji opozycyjnych Dzielskiego. Redaktor i wydawca: Robert Kaczmarek, autorzy: Jan Środoń, Henryk Woźniakowski.

12:45 – 13:15 Solidarność 1980-1981. Liberał wśród związkowców.Edward Nowak, Marian Kania, Stanisław Handzlik (Komitet Robotniczy Hutników), Jan Smarduch (NSZZ Rolników z Podhala).

13:15 – 13:30 Edward E. Nowak. Wręczenie Medalu „Dziękujmy za Wolność” nadanego przez Stowarzyszenie Sieć Solidarności osobom z kręgu współpracowników Mirosława Dzielskiego zasłużonych dla opozycji w okresie stanu wojennego.

13:30 – 14:00 Przerwa na lunch.

14:00 – 14:30 13 grudnia, 13-stka, wydawnictwo i krąg dyskusyjny wokół Dzielskiego. Grzegorz Łuczkiewicz, Henryk Woźniakowski. Autorzy i czytelnicy – wedle zgłoszeń - krótkie refleksje.

14:30 – 14:45 Środowisko 13 a Klub Myśli Politycznej Dziekania. Aleksander Hall, Janusz Reiter, uczestnicy z KTP.

14:45 – 15:15 Bankietem do kapitalizmu, wspomnienia filmowe salonu KTP. Towarzystwa gospodarcze – KTP i inni. Jerzy Stępień (Staropolskie w świętokrzyskim), Andrzej Sadowski (Centrum im. A. Smitha) – Akcja Gospodarcza i ruch stowarzyszań gospodarczych pod koniec PRL. Rola Dzielskiego.

15:15 – 15:45 Liberalizm w PRL. Jak daleko było do Chin.

Prof. Antoni Dudek - "Elementy liberalizmu gospodarczego w polityce ekonomicznej władz PRL w końcu lat 80."

oraz

Tadeusz Syryjczyk – praktyczne aspekty urynkowienia widziane z perspektywy legalnego lobbingu KTP, Seminarium PAN Kraków 2000, Program 6 x TAK oraz krajobraz ekonomiczno – polityczny 1987 - 1989.

15:45 – 16:00 Przerwa na kawę.

16:00 – 17:00 Pisali i piszą o Dzielskim i jego filozofii: prof. Bronisław Łagowski (**), Adam Plichta, ks. prof. Szymon Drzyżdżyk (**), Szymon Bródka. Inni autorzy w trakcie uzgadniania.

17:00 – 17:30 Zakończenie. Zainspirowani myślą i osobą Mirosława Dzielskiego: Minister Krzysztof Szczerski (*), Waldemar Rataj (**), Bogusław Chrabota (**), Tadeusz Syryjczyk – który też podsumuje całość.

17:30 Kawa i lampka Wina.

(*) Osoby jeszcze nie potwierdzone.
(**) Osoby, do których organizatorzy się zwrócą.

Organizatorzy są w trakcie uzgadniania udziału innych osób – autorów powołujących się lub piszących o Mirosławie Dzielskim.


ZARZĄD KRAKOWSKIEGO TOWARZYSTWA PRZEMYSŁOWEGO: TADEUSZ SYRYJCZYK – PREZES, MARIAN KANIA – WICEPREZES, MARIUSZ SZYMAŃSKI – WICEPREZES, SEKRETARZ, PAWEŁ JANISIEWICZ – SKARBNIK