Koleżanki, Koledzy,

zapraszam członków i sympatyków Sieci Solidarności do złożenia hołdu jednemu z twórców NIEPODLEGŁOŚCI Józefowi Piłsudskiemu, w dniu 10 listopada o godz. 10:00 w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów na Wawelu oraz wyrażenia wdzięczności wszystkim bohaterom NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI, przez złożenie symbolicznego wieńca, w dniu 11 listopada 2018 ro o godz. 13:00 przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Krakowie.   

Zarząd Stowarzyszenia Sieć Solidarności

(spotykamy się 10.11, kwadrans wcześniej przed katedrą oraz 11.11 przy Barbakanie)