VII. rocznica powstania Stowarzyszenia "Sieć Solidarności"

Przypomnę, że z mojej inicjatywy, w dniu 31 sierpnia 2012 roku na Placu Szczepańskim spotkało się grono ludzi z, działaczy Solidarności i opozycji, na którym przedstawiłem ideę utworzenia koleżeńskiej inicjatywy solidarnościowej. Po czym odbyło się kilka spotkań organizacyjnych w siedzibie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

W dniu 23 października 2012 roku na spotkaniu w budynku krakowskiej YMCA, 66 osób członków - założycieli powołało Stowarzyszenie Sieć Solidarności.

Dzisiaj, po 7 latach funkcjonowania możemy z dumą powiedzieć, że jesteśmy jedną z najbardziej rozpoznawalnych i aktywnych organizacji społecznych o solidarnościowo-opozycyjnym rodowodzie w Małopolsce, a nawet w Polsce.

Wszystkim członkom naszego stowarzyszenia a także osobom nas wspierającym, składam wyrazy wdzięczności i podziękowania za pracę dla dobra publicznego, w szczególności kultywowanie ideałów, wartości i tradycji ruchu społecznego SOLIDARNOŚĆ.

Edward E. Nowak
Prezes Stowarzyszenia "Sieć Solidarności"