Wystawa „Początek końca komunizmu w Polsce - strajk w Hucie im. Lenina 26 kwietnia - 5 maja 1988 roku”

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa wspólnie ze Stowarzyszeniem Sieć Solidarności (www.sss.net.pl) z okazji 25-lecia strajku w Kombinacie Metalurgicznym w Nowej Hucie, mają zaszczyt zaprosić na otwarcie miniwystawy: Początek końca komunizmu w Polsce – strajk w Hucie im. Lenina 26 kwietnia – 5 maja 1988 roku w czwartek 25 kwietnia 2013 roku o 16.00, w oddziale Muzeum Dzieje Nowej Huty (os. Słoneczne 16).
Na ekspozycji będzie można zobaczyć nigdzie dotąd niepublikowane fotografie autorstwa Andrzeja Stawiarskiego i Tadeusza Pikulickiego, wykonane na przełomie kwietnia i maja 1988 roku oraz film dokumentalny w reżyserii Jerzego Ridana opowiadający o tamtych wydarzeniach.  

Strajk rozpoczęty 26 kwietnia 1988 roku w hali Walcowni Zgniatacz przez Andrzeja Szewczuwańca rozpoczął ostateczny krach systemu komunistycznego w Polsce, zakończony Wyborami Kontraktowymi 4 czerwca 1989 roku. Strajkujący hutnicy złożyli 8 Postulatów:

1.    zapewnienie bezpieczeństwa strajkującym,
2.    zapłata za czas postoju,
3.    rzetelne informowanie społeczeństwa o sytuacji w Kombinacie,
4.    podniesienie do 12 tys. zł miesięcznie rekompensaty dla pracowników zatrudnionych w przemyśle, oświacie i służbie              zdrowia oraz rencistów i emerytów,
5.    wprowadzenie stałej, automatycznej regulacji płac odpowiednio do wzrostu cen artykułów niezbędnych do życia,
6.    podwyżka płac podstawowych o 50% dla hutników,
7.    zwiększenie dodatku za pracę w warunkach uciążliwych i szkodliwych
8.    przywrócenie do pracy zwolnionych z KM HiL po 13 grudnia 1981 roku Stanisława Handzlika, Witolda Bawolskiego,                Edwarda Nowaka i Andrzeja Ruska.

Pomimo brutalnej pacyfikacji dokonanej przez milicję nocą 5 maja i aresztowania 79 osób, wśród nich członków Komitetu Strajkowego oraz nie przyjęcia przez dyrektora naczelnego Eugeniusza Pustówkę  8 Postulatów, długofalowym efektem strajku była ponowna organizacja legalnych struktur NSZZ „Solidarność” Kombinatu Metalurgicznego Huty im. Lenina. Uczestnicy strajku: Mieczysław Gil i Edward E. Nowak 4 czerwca 1989 roku zostali wybrani do Parlamentu rodzącej się Niepodległej III Rzeczypospolitej Polskiej.