Z okazji 42. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych oraz powstania SOLIDARNOŚCI, Stowarzyszenie „Sieć Solidarności” organizuje – jak co roku – społeczne obchody.

Najważniejsza uroczystość zaplanowana jest na dzień 27 sierpnia (sobota) o godz. 17:00 na scenie letniej Nowohuckiego Centrum Kultury a kluczową częścią będzie wręczenie kolejnych Medali „Dziękujemy za wolność”.

W XXV edycji, uhonorujemy w szczególności ówczesną młodzież, głownie z kręgów Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS), aby przypomnieć jak 40 lat temu powstawały struktury konspiracyjne, głównie Ruch Oporu NZS ale także młodzież kolejnego pokolenia związaną z Federacją Młodzieży Walczącej, jakże aktywną właśnie w Krakowie i w Nowej Hucie.

Podczas uroczystości przewidujemy wystąpienia gości oficjalnych ale także mini koncert muzyczny, który poprowadzi pan Zbigniew Grzyb – dyrektor NCK, jak zawsze wspaniale dobierając pieśni i piosenki z tamtych chmurnych lat.

Po uroczystości, spotkanie Ludzi Solidarności, pozwoli przywołać wspomnienia i zapewne refleksje.

Medal „Dziękujemy za wolność” stanowi SYMBOLICZNE WYRAŻENIE WDZIĘCZNOŚCI I PODZIĘKOWANIA DLA MOŻLIWIE SZEROKIEGO KRĘGU LUDZI, KTÓRZY W OKRESIE PO 13 GRUDNIA 1981 ROKU BRALI UDZIAŁ W TWORZENIU WOLNOŚCI, NIEPODLEGŁOŚCI, DEMOKRATYCZNEJ I SAMORZĄDNEJ RZECZPOSPOLITEJ POLSKI. 

Medal ma charakter koleżeński, środowiskowy o zasięgu regionalnym – Małopolskim. Do chwili obecnej, łącznie przyznanych zostało 850 Medali. 

Wsparcie finansowe Medalu „Dziękujemy za wolność” zawdzięczamy Województwu Małopolskiemu, zaś uroczystości Prezydentowi m. Krakowa.