Śp. Mariana Jurczaka pożegnamy 26 marca 2018 roku, o godzinie 14.00 (poniedziałek) na cmentarzu Salwatorskim.

Marian Jurczak (ur. 8 września 1955 r. w Krakowie, zm. 15 marca 2018 r. tamże).

Absolwent Technikum Przemysłu Gazowniczego w Krakowie (1976). W l. 1976-1977 pracownik KWK „Jowisz” Wojkowice, a następnie Krakowskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych w Krakowie (1977-1980); w l. 1980-1983 zatrudniony w administracji Krakowskiego Biura Projektowo-Badawczego Budownictwa Przemysłowego; w kolejnych latach pracownik „Igloopolu” (1983-1986), Spółdzielni Mieszkaniowej (1986) i „Bipronaftu” (1986); od 1986 r. w Spółdzielni Millenium w Krakowie, należącej do Cepelii, a następnie samodzielny przedsiębiorca.

W NSZZ „S” od września 1980 r. w KBPBBP; delegat na I WZD RM w 1981 r. w Tarnowie, na którym został wybrany na członka do ZRM; współpracownik Sekcji Kultury i Propagandy (wraz z L. Kuzajem i A. Kawalec); związkowy mąż zaufania w dziale administracyjno-inwestycyjnym Krakowskiego Biura Projektowego; współpracował z Ryszardem Lebiestem przy organizacji krakowskich „Dni bez Prasy” (18-20 sierpnia 1981 r.) oraz przy wydaniu pisma strajkowego „Sztylecik”.

W grudniu 1981 r., w trakcie strajku w Hucie im Lenina, po ogłoszeniu stanu wojennego, zbierał żywność dla strajkujących robotników, potem regularnie uczestniczył w patriotycznych manifestacjach w Krakowie i w Nowej Hucie.

W kolejnych miesiącach zaangażowany w podziemny ruch wydawniczy – organizował z macierzystego zakładu papier, matryce i farby, które później służyły do wydawania „Zomorządności” (m.in. kontakty za pośrednictwem M. Szajnara z M. Kusiem); przekazywał bibułę m.in. do Gorlic (ps. „Marysia”) dzięki współpracy z J. Galantem, członkiem ZRM; dostarczał także bibułę do Zakopanego (współpraca z M. Smereczyńskim); od 1983 r. związany z Mistrzejowicami i z tamtejszym Duszpasterstwem Ludzi Pracy; z Mistrzejowic odbierał podziemne wydawnictwa m.in. od J. Potasza i G. Kowalskiego, które następnie kolportował m.in. za pośrednictwem J. Żurawskiej do PAN; w 1985 r. redagował wraz z Cz. Niemczyńskim satyryczne pismo „Spod buta”; brał udział w wykładach ChUR w Mistrzejowicach; współpracował przy budowie ośrodka i organizacji wypoczynku dzieci w Grzechyni, rodzinnej miejscowości ks. Kazimierza Jancarza.

W 1988 r. wstąpił do „S” przy kościele w Mistrzejowicach; podczas strajku w HiL w 1988 r. organizował żywność dla strajkujących.

Członek Komitetu Obywatelskiego miasta Krakowa (od 2001 r.), obecnie jest członkiem Zarządu; w l. 2006-2009 twórca i realizator „Trzeciomajowych Pikników Rodzinnych” dla województwa małopolskiego, współorganizator obchodów XX-lecia Ruchu Obywatelskiego w Małopolsce; redaktor techniczny publikacji „Ruch Komitetów Obywatelskich w osiedlach krakowskich 1989-2009 – Przyczynek do historii”, kustosz wystawy „Dwadzieścia lat ruchu Komitetów Obywatelskich w Małopolsce”, współorganizator „Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Lwowskiej i Bałaku Lwowskiego”. W 2011 r. kandydował do Sejmu z listy PJN. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2011).

(sporządzone na podstawie "Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności" , t. 1, Adam Gliksman)